Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Solcelleanlegget på Rauhelleren nærmer seg ferdig

Foto: Johan Fegri

Blir Rauhelleren verdens første mest miljøvennlige hytte? 

I høst nådde vi første milepæl i det store solenergi-pilotprosjektet til DNT - på Rauhelleren turisthytte på Hardangervidda. Endelig kunne vi skru av aggregatet for godt. Det vil si, vi fjerner det ikke helt, det vil fortsatt fungere som et nødaggregat, men driften baserer seg hovedsakelig på strøm fra solcellepanelene.

Solcelleanlegget er montert i to omganger
Årets installasjon har blitt utført i to omganger. Det var først og fremst viktig å få transportert inn alt utstyret med tråkkemaskin og slede på vinterføret.  Getek, som leverer solstrømanlegget, bygget først hele anlegget, bortsett fra solcellepanelene, hjemme i sitt verksted i Trondheim for å forsikre seg om at alt fungerte som det skulle. 

Så snart forholdene på fjellet lå til rette for transport tidlig i ferbuar, ble hele anlegget pakket ned, kjørt til Dyranut og transportert med tråkkemaskin til Rauhelleren og montert opp i det nye tilbygget vi kaller Energibua. Energibua består av to rom, et til aggregatet og et til resten av det tekniske utstyrets om inkluderer batterier, invertere, regulatorer og masse annet teknisk utstyr.
 
Første fase var hybriddrift
I løpet av to lange uker var aggregat, batterier og det tekniske montert, og Rauhelleren kunne driftes som en hybridhytte. Dette betød at aggregatet ladet opp batteriene, og all strøm på hytta ble hentet ut av batteriene. Dette førte til at aggregatet gikk ca. 3 timer av gangen to ganger om dagen.  Allerede nå erfarte prosjektet en stor miljøgevinst ved at aggregatets gangtid ble redusert med ca. 18 timer i døgnet.Hybrid driften skulle testes ut gjennom vintersesongen, men samme dag som hybridanlegget stod ferdig, slo Covid 19-pandemien inn, og Rauhelleren, som skulle åpne dagen etter, ble stengt for vinteren. Etter dette skjedde det lite på Rauhelleren, bortsett fra at vi fikk transportert inn alle solcellepaneler og festesystemer på vinterføre i mai. Det som gjenstod, var å montere seolcellepaneler og koble det hele sammen.

Foto: Johan Fegri

​​​​​​​Montering av solceller på taket
Etter en lang og snørik vår i fjellet, kunne vi endelig starte opp igjen arbeidet i midten av juli med noen byggetekniske tilpasninger. Getek ankom Rauhelleren tidlig i august med et lag på fire mann som umiddelbart og svært effektivt begynte å montere festeskinner til lektene som snekkerne allerede hadde skrudd fast på taket. 210 solpaneler på 310 watt hver skulle monteres på
hovedhyttas og uthusets sydvendte tak. I tillegg ble det montert paneler på begge gavlveggene på hovedhytta. Som et eksperiment i samarbeid med Enova er det montert 12 paneler på det nordvendte taket for å kunne måle ladeeffekten på begge sider av taket, og eventuell stråling fra snøen i fjellsiden bak hytta.

I løpet av august var alle 210 solpaneler på til sammen 65,1 kilowatt montert. Panelene skal lade opp 98 kwh med lithiumbatterier fra Tesvolt. 6 vekselrettere på 7000 voltampere skal gjøre om DC-strøm fra batteriene til 230 volt AC. Ved overskudds ladestrøm fra Solpanelene blir det sendt strøm direkte til forbruk på hytta samtidig som batteriene lades.

Solstrømanlegget stod helt ferdig 31. august, og i skrivende stund har anlegget fungert i 4 hele dager uten at aggregatet har startet i det hele tatt. Erfaringen tilsier allerede nå at vi produserer for mye strøm. Siden Rauhelleren ikke er tilknyttet et strømnett, må vi selv utnytte det som produseres. Dette gjøres best mulig ved å øke batterikapasiteten. Flere batterier er en del av planen, og vil føre til økt fleksibilitet i perioder med dårligere ladeforhold. Selv om dette er kalkulert, står batteriene for den største enkelt kostnaden, og er derfor valgt delt opp for å ta lavere økonomisk risiko i et pilotprosjekt hvor uforutsette ting kan oppstå.

Hovedmålet er at solcelleanlegget skal erstatte opp mot 16 000 liter dieselolje i årlig forbruk.

Hva gjenstår?
Til fyring og varming av vann brukes fortsatt oljefyr. Jobben med å fase ut den begynner til vinteren. Anlegget er prosjektert, og monteringen begynner så snart det er vinterføre igjen, etter planen i februar. Oljefyren skal byttes ut med en rentbrennende vedkjele som fyres med ved og brennbart avfall, og 25 kvm med solfangere på taket. Disse to varmekildene skal varme opp tre akkumulatortanker med til sammen 5 000 liter vann. Overskuddsstrøm fra solcellepaneler vil også kunne bidra i perioder til å varme vann.

Dette anlegget vil være komplett ferdig sommeren 2021 når snøen har smeltet, og det er mulig å montere solfangere på taket.

Her kan du lese mer om oppstarten i prosessen. 

Foto: Johan Fegri