Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Et nytt, aktivt år i DNT Ung er over og oppsummert

I forrige uke hadde DNT Ung Drammen sitt årsmøte og planleggingskveld, med rekordstort oppmøte.  

DNT Ung Drammen gjennomførte årsmøte i henhold til vedtektene.

Styret for 202-2021 vil som føregåande år bestå av Ole Andre Skonnord (ledar), Mathias Rognbakken, Ingeborg Kvarme, Andrea Emilie Borgenvik og Alexander Fingeschau.
I valnemda blei Alisha valt inn.

Som årsberetningen visar kan DNT Ung Drammen være stolte av eit svært aktivt år. Dugnad, aktivitet og deltakeing har auka med 50-80% samanlikna med året før. Orsakande til den enorme auka er nok samansett, men prosjekter som satsing på lågterskel-friluftsliv for alle, prosjekt Damslett og studenturar kan være fleire viktige årsaksforklaringar. Ein skal også være klar over at DNT Ung fekk ein rekke avlyste turar i mars, april og mai, noko som bidreg til å gjere tala ekstra imponerande.

Etterfylgt av møtet deltok alle 17 frivillige i turplanlegging av det neste turåret. Det kom forslag til over 60 turar. Nå vil styret sette seg ned å arbeide med å sette opp ein turkalendar fram til sommaren 2021. 60 turar blir det nok ikkje, men ungdomstyret er glade for at det er mange som vil videreføre det store engasjementet i friluftslivet. Eit nytt tiltak som snart vil sjå dagens lys er lågterskeltilbodet «ute-måndag». Her vil ca 20 turledera rotera på å halde kveldsaktivitet ein gang i veka, året rundt. Målet med utemandag er å etablere eit sosialt miljø rundt DNT Ung Drammen, med fokus på lågterskel aktivitet, kontinuitet og forutsigbarhet. Dette tilbodet vil erstatte tur-tirsdager som nå har vært arrangert kvar 4. tysdag.

Skrevet av Sigbjørn Bøtun.

Skrevet av Åshild Woie 31. august 2020