Årsmøte gjennomført i går - digitalt

Fra åpningen av Friluftslivets Hus.
Fra åpningen av Friluftslivets Hus. Foto: DNTDrammen

Igår kveld, 29. april, ble årsmøte for 2019 holdt i foreningen.

Årsmøte for 2019 ble i går gjennomført med 27 deltakere, dog kun samlet digitalt. 
Pga tiltakene som er satt inn for å hindre smitten av korona, ble årets møte holdt via Teams. Og det fungerte fint! 

Daglig leder Simon og styreleder Linda ønsket velkommen, før Per Hægstad overtok som ordstyrer. 
Årberetning og økonomi ble gjennomgått, og alle punkt på den fremlagte agenda ble godkjent uten anmerkninger.
Det var ingen innmeldte saker.

Det ble valgt inn to nye medlemmer i styret; Live Evjen og Ove Kolstad. De erstatter Hans Solberg og Remi Wold Sletthagen. 
Tusen takk for god innsats til de to som går ut av styret, og da spesielt Hans som har sittet i styret i 8 år og gjennom 3 styreledere. 
Hans går dog rett fra styret og over for en 3-års innsats i vår valgkomite! 
I tillegg tok Linda Verde gjenvalg, og blir dermed sittende som styreleder i 2 nye år. 
BDO AS fortsetter som vår revisor. 

Det ble også delt ut hedersbemerkninger; 3 merkesteiner og 1 turistknapp i gull. Disse vil bli presentert i en egen artikkel snarlig. 

Else Berit Skaalid referte fra møtet, og referat vil bli lagt ut her på siden vår så snart det er godkjent og signert.  

Møtelokalet i Friluftslivets Hus.
Møtelokalet i Friluftslivets Hus. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Skrevet av Åshild Woie 30. april 2020