vi holder det gående

Foto: Tore Haare

xxxxx

Vi er veldig glad for at vi fremdeles kan ta med folk ut på tur. I disse tider er det ekstra viktig med noen sosiale møtesteder, og spesielt i kombinasjon med frisk luft og natur. I oversikten her finner du alle våre aktiviteter fremover. 

Det er en del tiltak vi må følge, for kunne gjøre dette på en trygg måte ift smitte. 

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. 

DNT har, blant annet, innført krav om påmelding på alle turer i forkant av turen, for å ha sikker sporing ved en eventuell smitte.

En annen endring er at turene blir satt opp med færre deltakere. I noen tilfeller kan flere grupper inkluderes i samme aktivitetstilbud, men da skal det være god avstand mellom gruppene. Alle som ikke tilhører samme husstand eller vennegjeng må sørge for å holde minimum 1 meters avstand. Det aller beste er 2 meters avstand, da unngår vi å være nærkontakter ved eventuell smitte.

Foto: Tore Haare
Foto: Marius Dalseg Saetre, Marius Dalseg Sætre

Skrevet av Åshild Woie 5. november 2020