Vi starter med friluftsliv for utviklingshemmede på Årbogen

Velkommen til friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede på Årbogen en tirsdag i måneden.

FTU (Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede) er et friluftstilbud til personer med utviklingshemming, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer ønsker DNT Drammen og Omegn å skape en felles arena for å ha det gøy sammen ute i naturen.

Dette tilbudet har vi hatt i noen år på Eiksetra i Lier og i Drammen og nå er vi i gang på Årbogen i Krokstadelva.
Vi har godt samarbeid med de som jobber med og de som er frivillige rundt folk som kan ha glede av dette tilbudet og håper å spre ordet gjennom medier og jungeltelegrafen.
Vi håper det er noen som har lyst til å være med oss ut, alle er velkomne og dette passer for den som har lyst til å sage ved, den som har lyst til å kaste blikkboks, den som har lyst til å gå tur og den som har lyst til å sitte å se i den magiske flammen på bålet.

Vi fyrer bål hver gang og det er tent fra kl 18.00.
Først har vi noen aktiviteter og tur, deretter kan dere lage det dere ønsker på bålet.

Turene er svært lavterskel og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Turene arrangeres en tirsdag i måneden på Årbogen i Krokstadelva.

Turdatoer frem til sommeren er:
14.januar
11. februar
10.mars
31.mars
5.mai
2.juni

Du er velkommen til å ta kontakt om du lurer på noe eller ønsker å bidra med noe.
Kontaktinfo:
DNT Drammen og Omegn kontoret@dntdrammen.no tlf: 32 25 51 40


Skrevet av Thea Hajum Utvik 7. januar 2020