Ta et kurs i regi av DNT

Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT er en av Norges ledende aktører innen utdanning i friluftsliv. Hos oss kan du gå fra fersking til ekspert gjennom en rekke morsomme og faglig gode kurs og utdanningsløp. 

DNT er Norges største arrangør av kurs innen klatring, bre, fjellsport og andre aktiviteter som krever spesiell friluftslivskompetanse. Vi har blant annet egne turlederkurs og egen instruktørutdanning.

I DNT har vi egen egen turlederstige, for å utdanne egne turledere.
Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper: barn, unge, voksne og eldre. Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. Utdanningen er tenkt som en kursrekke totalt over 6 helger eller minimum 14,5 dager som gir en enhetlig basiskompetanse som sikrere trygghet og trivsel for turdeltakerne uansett årstid og alder.

Modulbasert utdanning 

DNTs turlederutdanning er satt sammen av kursmoduler som bygger på hverandre og til sammen gir øverste nivå i turlederutdanningen: 

  1. DNT-ambassadørkurs (modul 1) er det første og enkleste nivået, og er en utdanning for organisering og gjennomføringen av turer uten bruk av kart og kompass. Ambassadørkurset er obligatorisk for alle turledere i DNT. 

  1. Grunnleggende turlederkurs (modul 1+2) er det neste nivået. Dette er en turleder sommerstid med begrensinger til sti og vei i nærmiljøet og kurset kan bygges videre på med sommerturlederkurs. 

  1. Sommerturleder(modul 1-3) er turleder sommerstid i høyfjellet, og det tredje nivået i utdanningen. 

  1. Vinterturleder (modul 1-4) er det øverste nivået i utdanningen. En vinterturleder kan fungere som turleder ved alle DNTs arrangementer hele året. 


De enkelte kursenes varighet og tema: 


  1. 1. DNT-ambassadørkurs (½ dag, 3 timer) - DNT som organisasjon 

  1. 2. Grunnleggende turlederkurs (2 dager, 15 timer) - Orientering og veivalg 

  2. 3. Sommerturlederkurs (5 dager eller 2 helger) - Turledelse sommerstid 

  3. 4. Vinterturlederkurs (7 dager eller 3 helger) 


Vinterturleder(2 ½ dag) - Skredkurs 
Vinterturleder (2 ½ dag) - Bolig i snø 
Vinterturleder (2 ½ dag) - Krevende orientering / veivalg vinterstid 

Modul 1-4 bygger på hverandre, og må avlegges i rekkefølge. Ved dokumentasjon av erfaring kan instruktører i NF få godkjent ene helgen i vinterturlederkurset. 


I tillegg kommer nærturlederkurs og aktivitetslederkurs, som man kan ta etter fullført ambassadørkurs. 

Aktivitetslederkurset har en varighet på 3 timer gir grunnleggende kunnskap om turledelse for barn og barnefamilier og kvalifiserer til å lede familieturer/arrangement i nærmiljøet. 

Nærturlederkurset har en varighet på fire timer og er et kurs som kvalifiserer til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent. 

FREMTIDIGE KURS I TURLEDERSTIGEN I
DNT DRAMMEN OG OMEGN

29. april 
Nærturlederkurs

21. mai 
Grunnleggende turlederkurs

30. juni
Sommerturlederkurs

Foto: Marius Dalseg Sætre

Skrevet av Åshild Woie 13. november 2019