Årsmøte i DNT Fjellsport Drammen

Foto: DNTs fotokonkurranse, Kristin Folsland Olsen

Tirsdag 12. november inviterer DNT Fjellsport Drammen til årsmøte 2019 og planleggingsmøte for 2020 på Friluftslivets Hus i Drammen. 

Årsmøte:
1.Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
3. Årsmelding - turrapport
4. Innkomne saker
5. Valg av styremedlemmer
6. Eventuelt

Saker til årsmøte må være levert innen 02.11.19 til Frode Abedissen på froabb@hotmail.com.

For turer i 2020 blir det endring, hvor man går fra å arrangere turer med turkoordinatorer til å ha turledere. 
Så denne kvelden planlegger vi helge- og onsdagsturer som tidligere fram til sommeren 2020 med turkoordinatorer.
Det blir satt opp et nytt planleggingsmøte på våren når vi vet litt mer om endringen.

Vi håper mange kommer og har lyst til å bli med på planlegging av 2020.

Møt opp kl. 18.00 på Friluftslivets Hus, Nedre Storgt. 10 i Drammen. 

Velkommen!

Skrevet av Åshild Woie 31. oktober 2019