Solcelleprosjektet på Rauhelleren

Slik vil hytta se ut med solcelleanlegg.
Slik vil hytta se ut med solcelleanlegg. Foto: Illustrasjon: Holo & Holo Landskapsarkitektur

Rauhelleren turisthytte, vårt flaggskip på Hardangervidda, skal bli den mest miljøvennlige DNT-hytta!

I følge DNT sitt veivalgsdokument for perioden 2019-2023, står det at vi innen 2021 skal innføre tiltak for bærekraftig virksomhet innen hytter og ruter. Her er vi godt igang, og vi er ledende innen organisasjonen!

Pilotprosjekt for DNT
Vi kjører nå et pilotprosjekt på Rauhelleren turisthytte på Hardangervidda, hvor vi skal over fra strømproduksjon basert på diesel og aggregat til ren strømproduksjon på solenergi!
Per idag har hytta et årlig forbruk på 16000l (!) diesel på Rauhelleren. Dette blir transportert inn til hytta med tråkkemaskin eller scooter. Det er ikke mulig å erstatte all bruk av aggregat og vedfyring, men i gode solperioder kan vi med det nye anlegget komme opp i 100% erstatning!

Stor interesse for prosjektet 
Tilbake i 2017 startet foreningen planlegging og prosjektering, og det har gått mange timer til dette samt søknadsskriving. Jan Thonhaugen har vært en dyktig prosjekteringsleder, og alt arbeid har vært på frivillig basis. Det gode arbeidet har ført til stor interesse for prosjektet som igjen har ført til at det har blitt finanisert gjennom midler fra Enova, DNTs hyttefond, Norgesgruppen, spillemidler samt egne midler i foreningen. Prosjektet har en budsjettert kostnadsramme på NOK 6 mill.
I tillegg vil det bli lagt ned utallige dugnadstimer til transportering, rydding, riving, maling og annet arbeid som naturlig følger et slikt byggeprosjekt.

Det er ikke bare-bare å hente i land et dekkende tilbud på et solcelleanlegg i denne størrelsen, men etter en del tilbud og frafall av leverandører endte vi opp med Getek AS fra Trondheim som leverandør for hele det tekniske anlegget. 
Getek AS har lang erfaring i leveranser til DNT-hytter, også våre - f.eks. Mårbu.

Fremdriften i prosjektet
Av det praktisk arbeidet er det foreløpig kun satt opp ny energibu, som skal romme det elektriske anlegget. 
Men fremover vil det gå slag i slag! I februar-20 skal anlegget testes hos leverandør, før det transporteres inn til hytta. Deretter blir det fortløpende montering og klargjøring for planlagt oppstart av hybridanlegget (aggregat/batteri) i februar/mars. Dette hybridanlegget vil redusere dieselforbruket med 50%. 
I april blir det inntransportering av solceller, som skal monteres på hyttas vegger og tak på sommeren. Og i løpet av høsten 2020 skal det være fullverdig strømproduksjon på Rauhelleren! 

I løpet av 2021 er anlegget planlagt ferdigstilt med solfangere, flytting av/oppbygging av gammel flor (låve), flere solceller, sant at det skal settes opp en rentbrennende forbrenningsovn (for søppel og ved). Sistnevnte skal varme opp hytta samt sørge for varmt vann. 

Så hvorfor har vi valgt akkurat Rauhelleren til dette prosjektet? 
Hytta har en ivrig bestyrer med stort miljøengasjement. Og Rauhelleren er en sentral DNT-hytte i nasjonalparken, som er relativt lett tilgjengelig vinterstid. 

Her kan du lese hva NRK skriver om prosjektet! 

Vi er veldig stolte av dette prosjektet, som Det Norske Veritas har kvalitetsikret for oss!

Skrevet av Åshild Woie 21. januar 2020