Dugnadsfest og årsmøte

Foto: Magne Grønvold

Nå slår vi de disse to eventene sammen.

I mange år har vi hver høst avholdt en dugnadsfest for alle våre frivillige, som en liten takk og påskjønnelse for den enorme innsatsen dere gjør gjennom året. Uten alle dere hadde det blitt lite gjort med stimerking og skilting, gjennomføring av turer og større arrangementer, vedlikehold av hytter og transport av materialer og utstyr! 

Nå er imidlertid tiden kommet for å tenke i litt nye baner, og derfor blir dere ikke invitert til dugnadsfest denne høsten.
Vi vil i stedet – og i sammenheng med årsmøtet i mars/april 2020 – lage et helt nytt arrangement som dere alle blir invitert til. Datoen for dette blir bestemt på nyåret, så vi kommer tilbake med invitasjon til alle dere frivillige etter hvert.

Vi takker dere alle for en strålende innsats så langt i år, og ønsker dere en fargesprakende flott høst og en knitrende snørik vinter!