Kulturminnesatsing på Mjøndalsskauen

Kulturminnesatsning i Mjøndalsskauen
Kulturminnesatsning i Mjøndalsskauen Foto: Anne Gallefos Wollertsen

DNT Drammen og Omegn samarbeider med Nedre Eiker kommune og MIF om merking og skilting av nye turrunder på Mjøndalsskauen.

DNT Drammen og Omegn samarbeider med Nedre Eiker kommune og MIF om merking og skilting av nye turrunder på Mjøndalsskauen, i tråd med turistforeningens satsing på nærmiljøturer. Disse blir knyttet opp mot eksisterende merka stier, og i forbindelse med dette vil Nedre Eiker kommune skilte noen av de mest attraktive og interessante stedene i marka.

Først ute var avduking av kulturminnetavle på boplassen til Andreas Dammyr ved Øvre Fisketjern, på Kulturminnedagen lørdag 14. september. Andreas er kjent som arrangør av Traurenna; hopprenn som foregikk i Trollheimbakken like ved boplassen hans hver Skjærtorsdag fra 1920 og fram til 1950-åra. Disiplinene var kombinert, hopp og “koffertklasse”, med opptil 100 deltakere.
Premiene var tretrau som Andreas selv hadde skåret ut, og det var servering av hans hjemmebakte wienerbrød. Derfor var det også under avdukingen wienerbrød å få, noe de over 50 frammøte visste å sette pris på!
DNT var medarrangør, og under kyndig guiding av lokalhistorikeren Jonn Ryghseter ble det en interessant vandring fra gården Dammyr og opp til boplassen etter Andreas, som ligger ved den blåmerka stien mellom Sirikjerke og Vestknabben. Ryghseter holdt også et fengende miniforedrag om Traurenna og Andreas Dammyr, mens Kjartan Fønstelien fra kommunen fortalte om kommunens kulturminneskilting i samarbeid med Turistforeningen.

Kostnadene til tavlene er det kommunen som står for.

Korteste og enkleste adkomst til boplassen etter Andreas Dammyr er fra parkering ved Øvre Fisketjern (kjør Sirikjerkeveien til Krambudalskrysset, og videre til Øvre Fisketjern), mens hele den blåmerka traséen går mellom Fredfoss i Vestfossen og Olsrud på Konnerud.
Se https://ut.no/turforslag/1113219/til-topps-pa-sirikjerke-en-vandring-i-kultur-og-industrihistorie

22. mars i 2020 blir det igjen arrangert renn på Mjøndalsskauen med trau som premie.
Dette rennet vil antagelig skje på gården Dammyr, hvor Andreas´ etterkommere bor den dag i dag.