Bekkerestaurering i Goliaten

Ønsker du at barna skal ha slike fiskemuligheter i skogen i fremtiden? Bli med på restaurering av bekken til Goliaten
Ønsker du at barna skal ha slike fiskemuligheter i skogen i fremtiden? Bli med på restaurering av bekken til Goliaten Foto: Andre Marton Pedersen

Drammen sportsfiskere inviterer til foredrag angående den pågående bekkerestaureringen i Marka. Velkommen til infomøte 15. august kl. 19.00 i DNT Drammens og Omegns lokaler i nedre storgate 10, Drammen.

Vi starter opp høsten med et info møte angående den planlagte bekkerestaureringen ved Goliaten i håp om at noen kunne tenke seg å bli med på denne spennende og viktige jobben med å bedre forholdene til ørreten i vannet.

 

Drammen sportsfiskere inviterer til infomøte her hos DNT Drammen og Omegn 15. august kl. 19.00

 

Foredraget vil inneholde informasjon om hva vi skal gjøre og hvorfor det skal gjøres.

Bekkerestaurering er en måte å be om unnskyldning på for menneskets vannskjøtsel av fiskens og bekkenes rolle i kretsløpet.

Målet med jobben er å tilbakeføre og restaurere naturen og økosystem slik at bekken igjen kan bli et sted for ørreten å produsere nye ørretunger.

 

Dette blir et spennende foredrag om ørreten og dens livssyklus og behov og hva som påvirker den i positiv og negativ grad. Drammen sportsfiskere håper at foredraget kan engasjere flere til å bidra i det viktige arbeidet med å restaurere, bevare og tilrettelegge for ørretens levevilkår i Goliaten vannet i Finnemarka.

 

Vi ønsker deg herved velkommen til et gratis foredrag i våre lokaler her i Nedre Storgate 10. i Drammen.

Skrevet av Johan Fegri 7. august 2019