Millioner til DNT-hytter

Eldåbu mottar over 300.000 fra spillemidlene
Eldåbu mottar over 300.000 fra spillemidlene Foto: Marius Dalseg Sætre

DNTs hytter og løyper får 28 millioner kroner fra spillemidlene fra Norsk Tipping i år.

Opprusting og vedlikehold av DNTs 550 hytter blir en stadig mer krevende og kostbar oppgave for organisasjonen. Særlig gjelder dette de store betjente anleggene med tilhørende infrastruktur. Mange av anleggene er kommet opp i en ganske høy alder og har bruk for betydelig fornying og utbygging både når det gjelder størrelse og fasiliteter, og spillemidlene fra Norsk Tipping er en viktig bidragsyter i investeringer i fremtidig turglede. 

DNT arbeider også målrettet med inntektsarbeid i ulike kanaler for å sikre at organisasjonen har et godt og robust hyttetilbud for fremtiden, og etablerte DNTs Hyttefond i forbindelse med organisasjons 150-årsjubileum i 2018. 

Vesentlig bidrag

Av spillemidlene i 2019 går 27.874.000 kroner til DNT sitt tilbud ved løyper i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet, som inkluderer overnattingshytter, sikringshytter og løyper. Midlene brukes til bygging av nye hytter og løyper, eller rehabilitering av eksisterende hytter. 

  • Over 13 millioner kroner, halvparten av det totale avsatte beløpet, går til overnattingshytter i fjellet.
  • 9,3 millioner koner, 32 prosent av totalen, brukes på overnattingshytter ved kysten eller i lavlandet.
  • 5,6 millioner kroner, 19 prosent av totalbeløpet, er satt av til løypetiltak i fjellet.

– Bidragene fra Norsk Tipping er vesentlig for å sikre vårt aller viktigste formål: Å legge til rette for enkel ferdsel i naturen og skape gode natur- og turopplevelser, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Noen av hyttene som mottar støtte er blant andre Maistua i Harstad, Kobberhaughytta og Fuglemyrhytta i Nordmarka i Oslo, Haugesund turistforenings store satsninger Flokehytter på Ryvarden og Villa VibrandsøyKaldhusseter turisthytte i Tafjordfjella tilhørende Ålesund Sunnmøre turistforening og Glitterheim i Jotunheimen, der vertsskapet nettopp mottok Friluftslivets Hederspris.

Se bildekarusell nederst i saken med bilder av noen av hyttene som får støtte i år!

Friluft som satsningsområde

I mai meddelte kulturminister Trine Skei Grande at støtten til friluftsliv gjennom spillemidlene økes, da hun deltok på DNT ungs Opptur, hvor 30.000 åttendeklassinger introduseres til friluftsliv.  Også i 2018 økte regjeringen satsningen på friluftsliv.

Les også:

DNT har 550 hytter i fjellet, langs kysten og i nærområdene der folk bor. De T-merkede stiene i fjellet strekker seg over 22.000 kilometer, og i tillegg kommer merkede løyper i folks nærområder.

– Hyttene våre og de merkede stiene gjør det lettere for enda flere å komme seg ut og oppleve friluftslivets gleder, sier Klarp Solvang.

Gode samfunnsformål  

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud, der overskuddet går tilbake til samfunnet. Det har de gjort siden oppstarten i 1948, og i løpet av disse årene har de bidratt med over 135 milliarder kroner til gode samfunnsformål. 

Spillemidler er overskudd fra Norsk Tipping som fordeles til idrett, kultur, friluftsliv, humanitære- og frivillige organisasjoner, og DNT har de siste fem årene mottatt over 100 millioner totalt til hytte- og løypetiltakene.

– Det er ingen tvil om at dette har bidratt til at flest mulig får oppleve glede i naturen – både nå og i fremtiden, fastslår DNTs generalsekretær.