Strålende dobbeltåpning på Solheimstulen

Styreleder Linda Verde, ordfører Eli Hovd Prestegården og daglig leder Simon Torgersen.
Styreleder Linda Verde, ordfører Eli Hovd Prestegården og daglig leder Simon Torgersen. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Rundt 100 små og store fant veien til årets Sommeråpning på Solheimstulen turisthytte 30. juni. Foruten sommeråpning, var dette også dagen for den offisielle åpningen av hytta som DNT Drammen og Omegn overtok driften av sommeren 2018. 

Rømmegrøten og spekematen var populær!
Rømmegrøten og spekematen var populær! Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Ute eller inne? Det var det store spørsmålet denne dagen! Himmelen varierte fra minutt til minutt, og enden på visa ble at alle frammøtte samlet seg i spisestua for å unngå væte, hagl og tordenbyger!

Daglig leder i DNT Drammen og Omegn (DNTD), Simon Torgersen, ønsket velkommen og fortalte litt om hvorfor Turistforeningen er innstilt på å drive stulen. Det er viktig å sikre kontinuitet i rutenettet, og stulen er en viktig inngangsport til Hardangervidda. Overtakelsen er også blitt godt mottatt av hyttefolket og lokalbefolkningen, ikke minst fordi kafédriften er i gang igjen.
I fjor sommer ble stulen drevet på dugnad av frivillige og administrasjonen i DNTD, i form av 3266 dugnadstimer.
Bestyrer Tor Einar Kvale tok over roret fra påsken i år, og sammen med kokka og tre ungjenter ønsker de nye og "gamle" gjester velkommen til trivelige Solheimstulen.
Simon presentrerte også prosjektet "Villrein som ressurs", som sammen med dalens krigshistorie vil bli et spennende og omfattende verdiskapingsprosjekt innen bl a turismen i Jønndalen, med forhåpentligvis base på Solheimstulen.

Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn (SNO) understreket at Jønndalen og Solheimstulen er et unikt og viktig sted; her møter dalen Hardangervidda, hvor naturen får leve sitt liv i fred store deler av året. Solheimstulen er møtestedet mellom sivilisasjonen og naturen. Her bor Europas største villreinstamme, Lågen er blant landets beste på ørret, og høyfjellsplatået er Nord-Europas største.
Jønndalen er unik innen historie. Navnet henspeiler på jernutvinnngen som fant sted i dalen.  Vidda var og er produktiv, og Enerstvedts barnebarn viste fram en kokstein som er funnet i området. På vollen på stulen lå en stor slakteplass for rein; ca 600 dyr kunne bli håndtert her hvert år.
Enerstvedt fortalte også utfyllende om prosjektet "Villrein som ressurs", hvor man planlegger tre kulturhistoriske rundløyper i området, bl a til Dyregravshalle ved Store Nordmannsslepa hvor rester etter ca 100 dyregraver fremdeles kan ses i terrenget. Videre vil man satse på lokalmat innen bl a reinskjøtt og rakfisk. Dalen og vidda rommer en fantastisk miks av historie med jernutvinning, dyregraver, steinalderboplasser, Store Nordmannsslepa, samisk kultur mm. For å forvalte reindriften, ble ekspertene på området, samer, kontaktet, og disse bosatte seg i dalen. Dette har så ført til at flere uvdøler har samisk blod i årene. Enerstvedt selv er 1/16 same.
Enerstvedt informerte også litt om andre fremtidige prosjekt i området, hvor Riksantikvaren er inne i bildet vedrørende kulturlandskapet, og PARKAS som tar seg av forvaltningen av vidda og kulturminner.
Enerstvedt uttrykte også glede over at DNT har overtatt driften av Solheimstulen etter familien Videsjorden.

Lars Inge Enerstvedt, SNO
Lars Inge Enerstvedt, SNO Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Koksteinen.
Koksteinen. Foto: Magne Grønvold

Den offisielle åpningen av Solheimstulen besto, som seg hør og bør, av høytidleig båndklipping, og ble utført av ordfører i Nore og Uvdal Eli Hovd Prestegården og styreleder i DNT Drammen og Omegn, Linda Verde. Ordføreren understreket hvor viktig drift av Solheimstulen er for kommunen. Dette er stedet som er tettest på villreinfjellet, og på de første som bosatte seg i dalen. Fjellet som ressurs er viktig, og forvaltningstanken er viktig og levende, også i DNT. Hun fremhevet også viktigheten av dugnadsarbeidet som utføres i DNT. Ordføreren overrakte også en flott gave fra Nore og Uvdal kommune; De fire bindene av bygdeboka "Bygdehistoria for Nore og Uvdal".

Styreleder Linda Verde fortalte litt om all historien som sitter i veggene på Solheimstulen; bl. a. var kunstmaleren J C Dahl gjest her i 1826, og donerte flere skisser som fremdeles kan beskues på veggene. Også Fridtjof Nansen besøkte stedet i 1880-årene.

Bygdehistoria for Nore og Uvdal.
Bygdehistoria for Nore og Uvdal. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Åpningens kunstneriske innslag var det Even Tråen som sto for. Tråen er spellemann på Hardingfele, historieforteller og tidligere journalist, og har bl a forfattet boka Ljåsmiing i Numedal, som han overrakte i gave i dagens anledning. Tråen fortalte også om bygdas og dalens historie helt fra den gang isen trakk seg tilbake, og det viser seg at dalen har vært et sentralt område i fastlands-Norge. Jernbygda ble svært viktig, og Håkon 5. Magnusson bodde på Kravik (kongsgård).
Tråens formødre var budeier på Solheimstulen og nabosetra Kruke, tvers over dalen. De lærte Even å bli glad i naturen og fjellet, og han betegner sin bestemor som "den første naturverner".
Tråen tok så publikum med i den fengende slåtten "Nordmannsslepa", som ikke er helt enkelt å spille, men som ble framført eksemplarisk, og deretter den sakte og vakre valsen "Fjellvåk" hvor man fornemmer fuglens stup og flukt over vidda. 

Spellemann Even Tråen.
Spellemann Even Tråen. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Tore Bjørgo er pensjonert fylkeskultursjef i Hordaland, og har jobbet med kulturminner på Hardangervidda i 50 år. Han er et levende leksikon, og fortalte med stort engasjement om bygdefokets utnyttelse av fjellets ressurser, og om de store beinhaugene og funn av pilspisser mm. på Sumtangen mellom Finse og Krækkja som viser spor etter urbefolkningen på vidda fra tusener av år tilbake. Vidda har vært matfat gjennom alle tider, og spor er fremdeles synlige i form av drivfangstanlegg til vann eller stup, eller dyregraver, som det er 2,5 - 3000 av på vidda. Jernutvinningen var svært viktig, og gode redskaper av jern overtok etter steinredskapene.
Det befant seg hundrevis av steinbuer på vidda, de eldste fra ca år 1000, og ellers fra 17 - 18 00-tallet. Rester finnes fremdeles, noen intakte.
Reinen ble fredet i perioder etter at geværene kom, da disse "masseutryddelsesvåpnene" førte til stort uttak av dyr. Opdal Reinkompani startet med tamrein, og på grunn av sin unike kunnskap om rein, ble samer engasjert i arbeidet. DNA av dagens rein viser fremdeles et stort innsla av tamrein. Dyregravshalle ved Store Nordmannsslepa, 3 - 4 km fra Solheimstulen, er et enormt stor fangstanlegg.
Ellers kunne Bjørgo fortelle om Hansteens reise over vidda i 1881, en reise som til dels ble noe ubehagelig etter forsøk på overnatting i seterbuer underveis. Sengehalmene "levde" på den tiden, og var det ikke urolig nattesøvn fordi man også delte bu med kyr og kalver, ble man også forstyrret av bideienes nattefriere!
Bjørgo overrakte boka "Prosjekt Nordmannsslepene 2001" i gave i anledning dagen.

Hans Jørgen Jahren fra SNO var dagens siste taler, og kunne fortelle litt om viktigheten av jakt,- fiske- og beiterettighetene på vidda som strekker seg fra langt tilbake. Nå er en ny fjellov på trappene, men det ingen grunne til å frykte store endringer.
Han kunne også fortelle at de resterende steinbuene er til allmen benyttelse, og avslutningsvis at det lokale Næringsselskapet heier på Solheimstulen!

Fargerikt fellesskap!
Fargerikt fellesskap! Foto: Anne Gallefos Wollertsen

En av jentene som har sommerjobb på Solheimstulen denne sommeren, er Europamester i presisjonsskjæring med motorsag! Viel Flåta er fra bygda, og har tatt sin utdannelse ved skolen i Saggrenda ved Kongsberg. Så etter den høytidelige åpningen, bar det ut på vollen hvor Viel viste fram sin utrolige dyktighet med motorsaga!

Viel Flåta i gang med presisjonsskjæring med motorsag!
Viel Flåta i gang med presisjonsskjæring med motorsag! Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Aktivitetsleder Maren og Anna Katharina og Emmy Louise Næsje Fegri i kunstnerisk utfoldelse!
Aktivitetsleder Maren og Anna Katharina og Emmy Louise Næsje Fegri i kunstnerisk utfoldelse! Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Lydhør forsamling i spisestua!
Lydhør forsamling i spisestua! Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Velkommen til sommeråpning!
Velkommen til sommeråpning! Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Velkommen til Solheimstulen!
Velkommen til Solheimstulen! Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Solheimstulen
Solheimstulen Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Kruke seter og Solheimstulen.
Kruke seter og Solheimstulen. Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Solheimstulen
Solheimstulen Foto: Anne Gallefos Wollertsen