Vel gjennomført årsmøte 

Foreningens årsmøte ble vel gjennomført igår uten store anmerkninger og avsluttet med et interessant naturforedrag av Kjetil Haave.

Møtet ble innledet av styrleder Linda Verde, før klubben ble gitt videre til møteleder Per Hægstad.

Det startet opp med at Linda loset oss gjennom årsberetningen for 2018.
2018 var et jubileumsår for både DNT Drammen og Omegn, som feiret 130 år og DNT som feiret 150 år. Det var mange jubileumsarrangement, både lokalt og nasjonalt, utenom våre store, ordinære aktivitetstilbud. 
De oppmøtte fikk også høre om de nye hyttene som var satt i gang i året som gikk, med Nerdammen i Finnemarka og Solheimstulen innerst i Jønndalen i Uvdal. I tillegg fikk vi høre om arbeid med de eksisterende hytter, som Høgevarde.

I årberetningen for 2018 kunne man også lese om foreningens strategi, som ble vedtatt av styret i juni 2018. Den forrige strategien var fra 2012, og arbeid med ny startet allerede vinteren 2016 under Jens Vig. Strategien består av 10 punkter styret finner det viktig å fremheve arbeidet rundt. Det kom et par innspill om strategiens viktighet, og det ble fremmet forslag om at strategien skal heves opp som et eget punkt på neste års årsmøte. 

Etter dette ga daglig leder Simon Torgersen en introduksjon til energiprosjektet som er igang på Rauhelleren. Dette er et spennende pilotprosjekt i både DNT og Norge, som vi håper er ferdigstilt i 2021.

Det ble også gitt en god gjennomgang av foreningens økonomi, som får gode kommentarer fra revisor. 

Det var kommet inn forslag til vedtektsendring, i form av at Rådet i DNT Drammen og Omegn skal avvikles.
Rådet ble etablert i 1925, og har hatt en rådførende funksjon fra den tiden foreningen ikke hadde egne ansatte. Men tidene og dagens funksjon har endret seg, så på innspill fra rådet selv ble dette forslaget lagt frem. Forslaget ble vedtatt og rådet legges ned. Dette er en milepæl i foreningens historie.

Til slutt på årsmøtet sto det valg på agendaen, og nytt styre og valgkomite ble valgt. Disse kan du lese om under "Om oss". 
Vi takker for de som har sittet i styrer og verv frem til idag, og den flotte innsatsen dere har bidratt med. 

Et siste viktig punkt på årsmøtet, er å hedre frivillige som legger ned enorm innsats i foreningen.
I år var det på tide å vise takknemlighet til Jan Sundberg og Jens Petter Ørjansen, som mottok merkestein for sitt utrettelige, frivillige arbeid gjennom mange år. Tusen takk! 

Årsmøtet ble avsluttet med interessant og lærerikt foredrag av Kjetil Haave, som med bilder, film, lyd og musikk tok oss gjennom  "Skogens år". Haave kan fortelle at bildene ikke er tilfeldig tatt eller kommer enkelt av seg selv, det ligger mye arbeid og tid (og kalde stunder) bak hvert bilde. Og der en vanlig turgåer kanskje bare ser skog, ser han dyrene i området. 


Skrevet av Åshild Woie 4. april 2019