Vintermerking 2019 er klar

Foto: Kari Merete Horne

Da er det bare å starte planleggingen av vinterens skiturer, for nå er kvistekartet klart.

Kartet, som du finner i linken under her, viser situasjonen i påsken.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/e1ec7ee6c4c8b35811cf9b7c90ffe68a036cea20.pdf

In English - market ski routes 2019 ​​​​​​​

Fjellrutene er bare merket deler av vinteren, unntatt rutene i Sylan.
Nesten alle skogsløypene derimot er permanentmerket og mange av dem blir kjørt opp.
​​​​​​​Bare ruter til overnattingsteder er inntegnet. Vær oppmerksom på at ruta inn til ei hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi ruta går videre til ei annen hytte som er åpen.

De rutene som er merket i et lengre tidsrom enn påsken er listet opp i linken her. 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/0271e01984362cff70f8f1c72a4a326db1fa45dc.pdf

Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold, som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
De fleste steder står merkinga til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter de oppgitte datoene. Noen få steder fjernes kvisten rett etter siste merkedato.
Vær oppmerksom på at flere veier ikke brøytes før til påske. Slå opp hyttene og rutene på UT.no eller kontakt din lokale turistforening.

Merkinga utføres av turistforeningene, hoteller og lokale organisasjoner. Standard og merkemåte varierer. Nord for Meråker er det ingen merkete vinterruter inn til hyttene eller mellom dem med unntak av en strekning på Finnmarksvidda som er listet opp nedenfor.

Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme. Vi tar forbehold om feil i datolista og på kartet.

Rundt våre hytter på Hardangervidda gjelder følgende datoer for merking:
15/2–22/4: Gvepseborg-Helberghytta–Rjukan fjellstue–Skinnarbu, Imingfjell–Solheimstulen
1/3–22/4: Dyranut (rv. 7)–Halne, Dyranut (rv. 7)–Kjeldebu, Dyranut (rv. 7)–Sandhaug–Rauhelleren–Lågaros-Mårbu-Imingfjell–Småroi, Dyranut (rv. 7)–Stigstuv-Rauhelleren, Finse–Krækkja(–Halne)Stigstuv–Sandhaug, Fagerheim (rv.7)-Heinseter-Stigstuv-Fagerheim, Fagerheim (rv.7)-Krækkja–Kjeldebu, Hakkesetstølen–Tuva, Haugastøl-Krækkja om Ørterdalen, Heinseter–Sæterdalen (merket til skoggrensa øverst i dalen), Krækkja-Tuva, Solheimstulen–Mårbu, Solheimstulen–Rauhelleren

15/3-22/4: Helberghytta-Kalhovd–Mårbu–Rauhelleren–Heinseter–Tuva og Ustaoset–Tuva–Krækkja

På Norefjell og i Eggedalsfjella gjelder følgende datoer for merking:
Hele vinteren: Alle rutene sør og øst for Haglebu inkludert den sørlige delen av Hallingdalsløypa Sør: Haglebu–Høgevarde–Quality Spa & Resort Norefjell og Norefjellstua

15/2–22/4: Den nordlige delen av Hallingdalsløypa Sør: Ustaoset–Tuva–Hakkesetstølen–Fagerhøy/Ranten–Haglebu og siderutene til Langedrag og Høgehaug (Veståsen)–Fagerhøy/Ranten

Kvisting
Kvisting Foto: Einar Sleire

Skrevet av Åshild Woie 1. februar 2019