Spennende hytteplaner fremover

Damhytta ved Nerdammen i Nedre Eiker.
Damhytta ved Nerdammen i Nedre Eiker. Foto: Johan Fegri

Det skjer mye på hyttefronten i foreningen, med både prosjekt på de eksisterende hyttene og nye prosjekter. 

Våre anlegg blir mye brukt, og det er vi glade for. Bruk fører til et stadig vedlikeholdsbehov. Og mange av anleggene er eldre og har behov for modernisering i forhold til dagens standard og miljøhensyn. 
I tillegg får vi ofte tilbud om nye, spennende hytter, og noen av de kan vi takke ja til.

Eksisterende anlegg
Mårbu har vi planer om å heve komforten litt med nytt sanitæranlegg med dusjer og doer på bakkeplan istedetfor i kjelleren og i "sidebygg" slik det er per idag. Dette tror vi blir en løsning som kommer alle til gode. Det vil bli godt tilrettelagt for personer med nedsatte funksjonsevner.
Kjelleren vil bli bygd om for miljøvennlige energiløsninger, med blant annet tanke på oppvarming.

Rauhelleren jobber vi med et komplett miljøvennlig alternativ for energiløsning, da vi vil bort fra aggregat og oljefyr.
Innen 2023 skal minst 80 prosent av dieselaggregatene på DNT-hyttene være fjernet og erstattet.
Vi planlegger 350kvm solcelleanlegg på tak og fasader, som skal gi strøm. I tillegg planlegges det ca 200kvH med batterier, som skal lades via solcellepanelene. Disse batteriene skal kunne forsyne hytta med strøm gjennom natten. I planene er det også å montere solfangere for å varme vann i akkumulatortanker på ca 8000l. Det varme vannet skal brukes til oppvarming av hytta samt som varmtvannskilde til dusj og springvann. Det vil i tillegg monteres vedfyrt varmtvannsbereder, som vil bistå solfangerne med oppvarming av vannet. Vedovnen vil også fungere som forbrenningsovn av avfall på hytta, for å minimere uttransportering av avfall. Det vi setter igang her er et pilotprosjekt i hele DNT-systemet, hvor vi tester ut funksjonaliteten på nye tekniske løsninger. Dette for å nå felles mål om utfasing av fossilt brensel på DNT sine hytter innen 2023. 
Prosjektet er ferdig prosjekteret, og vi er nå i en fase hvor vi søker finansiering, leverandører og legge videre fremdriftsplan.

Mårbu
Mårbu Foto: Lars Viken
Rauhelleren
Rauhelleren Foto: Thea Hajum Utvik

Nye hytteprosjekt
I Nedre Eiker kommune er vi igang med to nye hytter ved Nerdammen; Damslett og Damhytta. Det er Drammen kommune som eier byggene, som vi nå har overtatt driften av.
Damhytta, som ligger midt på demningsmuren og er det gamle damhuset fra ca 1902, er ca 20kvm. Dette er det gamle kontrollhuset for demningen, hvor åpnemekanismen var. Hytta skal pusses opp for overnatting, og arbeidet er allerede igang. Dugnadsgruppa består av hyttenaboer og andre fra bygda som er interessert i å utvikle hytta og området. Nerdamsområdet er populært, og er blitt mye mer tilgjengelig etter at den nye bomveien opp fra Solbergelva ble anlagt. Veien brøytes vinterstid. Hytta vil bli tilgjengelig for leie i sin helhet forhåpentligvis i  løpet av 2019.
Damslett skal pusses opp som et DNT Ung-prosjekt. Også her har vi bistand fra en lokal dugnadsgruppe, som består av gode håndverkere.  Dette er en liten koie, som vil bli åpnet opp for dagleie og overnatting.

Mellom Sigdal og Krødsherad har vi en ny hytte på gang på Finnerudskauen, Mosetra. Dette er en liten laftet hytta, som en dugnadsgruppe nå er igang med å planlegge renovering av. Vi har mottatt Thon-midler fra DNT sentralt til renoveringsarbeidet.
Ønsket vårt er at denne hytta skal bli et ledd i å knytte marka sammen med med fjellet,. Du kan gå hit fra Koboltkoia, og videre til Høgevarde. Og i forbindelse med restaureringen av hytta etableres det også en sti, Seterleden, mellom Koboltkoia og Mosetra. Dette er en interessant og spennende rute full av historie, som antageligvis vil gå innom opptil 10 ulike setre langs veien. Vi håper at stien kan synliggjøre viktig historie og kulturarv i området. En dugnadsgruppe er allerede i gang med stiarbeidet.  

For å fullført alle prosjektene er vi avhengig av midler og støtte, og vi jobber kontinuerlig med å få dette til. 


Det kommer mer informasjon om prosjektene og de nye hyttene så fort vi har spennende nytt om dem. 

Damslett
Damslett Foto: Anne G. Wollertsen

Skrevet av Åshild Woie 6. desember 2018