Årsmøte i Fjellsportgruppa

Foto: Pernille Rød Larsen

Mandag 12. november inviterer fjellsportgruppa i DNT Drammen og Omegn til årsmøte.
Kl. 18.30 på Friluftslivets Hus i Nedre Storgate 10 i Drammen. 

Det blir gjennomgang av årsmeldingen, turrapporter - hvordan har turene i 2018 gått, samt en gjennomgang av utstyret gruppen disponerer og har tilgang til. Det må også velges to nye representanter til styret, da Elin Roaldkvam og Bjørn Verde Thon går ut.

I tillegg vil det bli planlegging av turer for 2019. 

Enkel servering.

Innkomne forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 02. november. 
Kan sendes til Frode Abbedissen

Årsmøteinvitasjon.

Skrevet av Åshild Woie 29. oktober 2018