Minoritetskvinnene i teselskap på slottet

Mandag 03. september inviterte Dronning Sonja 15 minoritetskvinner til teselskap på Slottet. Blant dem var fem fra Drammen.

H.M. Dronning Sonja på tur med en gruppe innvandrerkvinner til Blektjern i Drammensmarka 24. august 2017.
H.M. Dronning Sonja på tur med en gruppe innvandrerkvinner til Blektjern i Drammensmarka 24. august 2017. Foto: Monica Hägglund Langen

Tema for teselskapet var integrering og multikultur, og de 15 kvinnene som deltok var fra mange forskjellige land. Fellesnevneren deres var at de alle deltar i ulike prosjekter, som fremmer integrering av kvinner. 
Fra Drammen og DNT Drammen deltok Havva Ince,  Farestha Shaheed, Sedigeh Mollazeinal,  Taghrid Zawahri og Alisha Ashan Javid. 
Havva kunne i etterkant fortelle om et sterkt og givende møte med en interessert dronning, hvor de både lo og gråt sammen. 

I tillegg til DNT Drammen var MiRA-senteret og Det norske hageselskap.

Skrevet av Åshild Woie 7. september 2018