Har du lyst til å lære om sanking av sopp?

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Sopp og nyttevekstforeningen inviterer til soppkurs 21. til 26. august

Sopp Grunnkurs 15 timer,

Kursleder Steinar Weseth

Sted: Landfallhytta. Kurskvelder. Grunnkurset går over 4 samlinger i perioden 21. –

26. August. Kursavgift for medlemmer kr. 500, - og for ikke-medlemmer kr. 700,-.

Påmelding sendes steiwe@online.no med angivelse av navn på deltagere. Hvis

ytterligere info ønskes, ring telf 95031010. Kursavgiften betales forskuddsvis til konto

nr. 0532 37 00143. For ytterligere informasjon se vår Facebookside: Buskerud sopp og nyttevekstforening.

26. august Soppkontroll ved Landfallhytta etter soppturen kl. 14-16.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Skrevet av Johan Fegri 25. juli 2018