Bli med på Friluftstrimmen

Foto: Åshild Woie

Vi tilbyr gratis trim med instruktør hver torsdag kl. 11 i elveparken nedenfor Aass bryggeri. Tilbudet er åpent for alle som hjemmeværende dagtid.

Fysisk aktivitet er en av de viktigste ingrediensene i et langt og godt liv. Ved å bruke parken som møteplass for fysisk aktivitet og samvær ønsker vi å bidra til at flere voksne hjemmeboende lar seg inspirere til uteaktivitet i fellesskap.  

Friluftstrimmen har i løpet av 2017 etablert seg som et viktig tilbud for seniorer i flere av Norges byer. Det gir muligheter for å være fysisk aktive i en sosial setting, veiledet av kyndige instruktører.

DNT når svært mange eldre med ulike helseplager og med forskjellig sosioøkonomisk bakgrunn. I likhet med andre tilbydere av fysisk aktivitet, ser vi at de mest inaktive og sosialt isolerte seniorene også uteblir fra våre aktiviteter. Vi ønsker også å ta vår del av samfunnsansvaret. Samfunnet er svært godt tjent med en aktiv eldregenerasjon.

Hva er Friluftstrimmen?
Friluftstrimmen er et helt nytt konsept for DNT Drammen og Omegn. Tilbudet er en enkel trim og tur som foregår i parker. Tilbudet ledes av betalt instruktør som leder tilbudet i ca 60 minutter. Innholdet i Friluftstrimmen er en enkel oppvarming hvor gruppa går en runde i parken, hvor fart tilpasses deltakerne. Videre gjennomføres styrketrening hvor elementer i parken kan brukes, f.eks. trapper, bord og benker. Instruktøren stiller med enkelt utstyr, men vi tar ellers i bruk naturlige elementer. Når gressplenen er relativt tørr brukes plenen til øvelser hvor en sitter eller ligger. Motbakker i parken brukes også som utholdenhetstrening med mulighet for å tilpasse lengde og fart til den enkelte deltaker. Det er også øvelser som fremmer balanse og koordinasjon.


Friluftstrimvert hva er det?
Vi har engasjert frivillige Friluftstrimverter. Disse har fått egen opplæring, og har spesielt fått ansvar for å skape godt fellesskap og ivareta deltakerne. Når treningen er slutt samler Friluftstrimvertene deltakerne til en felles avslutning. Vertene serverer kaffe og te, og deltakerne kan ha med frukt eller matpakke. Når det er dårlig vær kan Friluftstrimvertene invitere med seg gruppa til Friluftslivets hus som finnes rett i nærheten. Ved å skape enkle sosiale møteplasser bidrar vi til at folk opplever en tilhørighet og motiverer de til å komme igjen.
Vår Friluftstrimvert i Drammen heter Cecilie Hansen og er fysioterapeut.

Gratis
Det er ikke påmelding til Friluftstrimmen, og tilbudet er gratis.


Har du spørsmål eller skulle ønske å starte opp i nærområdet der du bor så ta kontakt med oss.
DNT Drammen og Omegn, Tlf: 32 25 51 40 

Foto: Thomas S. Pettersen

Skrevet av Thea Hajum Utvik 27. mars 2019