Årsmøte 2018

Foto: Pernille Rød Larsen

Igår ble årsmøtet i DNT Drammen og Omegn gjennomført med god og hyggelig stil. 
Mest hyggelig var at det ble delt ut hele 5 utmerkelser!

Årsmøtet ble avholdt på Papirbredden og Per Hægstad losset de nærmere 50 oppmøte stødig gjennom den oppsatte agendaen. 
Daglig leder i DNTD, Simon Torgersen, sier han er godt fornøyd med møtet og ikke minst at så mange møtte opp tross i flott vårvær. 

Årsberetning og regnskap for 2017 ble gjennomgått og vedtatt uten kommentarer. 


Deretter ble det foretatt valg og foreningens styre for 2018 ble som følger:
Styreleder           Linda Verde
Nestleder            Rune Håndlykken
Styremedlem     Hans Solberg
                             Ragna Berg
                             Hans Petter Hoelstad
Varamedlem     Berit Baklid
                            Anita Sørense

I valgkomiteen for 2018 sitter Hans Petter Eriksen, Christine Hægstad og Arild Eek. 

Så var det en gledelig kveld hvor flere utmerkelser enn normalt ble delt ut, men i et jubileumsår passer det seg at man takker litt ekstra de som står på for foreningen. 
Ikke siden 2010 er det delt ut æresmedlemskap, men i år hadde styret valgt å dele dette ut til Per Hægstad. En rørt mann tok i mot utmerkelsen. Les egen nyhet om dette. 
Styret hadde også valgt å dele ut flere Merkesteiner i år enn hva som er normalt, så tre personer fikk sin heder. Christine Hægstad og Jørgen Samuelsen var tilstede og mottok steinen, mens tredjemann, Per Tallaksrud ikke hadde anledning til å være tilstede. Han fikk i stedet tildelt Merkesteinen under seniorgruppas klatreøkt på Klatreværket på mandag.
Til slutt hadde styret valgt å tildele Jarle Huseby Turistknappen i gull, for hans flereårige innsats på Høgevarde. Hans kone Hanne skal også ha en del av æren for den fantatstiske jobben som er gjort!

Kvelden ble avrundet med et inspirerende foredrag av leder i foreningen sin kajakklubb, Gyldenløve kajakklubb, Jens Petter Ørjansen. Han viste flotte bilder fra turer han og klubben har vært på og fremmøtte kunne se at dette er en aktivitet man kan drive med - året rundt. 

Foreningen ved det nye styret og adminitrasjonen ser frem mot et godt nytt år!

Per Tallaksrud fikk tildelt Merkesteinen under klatring på Klatreværket.
Per Tallaksrud fikk tildelt Merkesteinen under klatring på Klatreværket. Foto: Linda Verde

Skrevet av Åshild Woie 12. april 2018