Temakveld om friluftsliv i Hurum

Ramtonholmen.
Ramtonholmen. Foto: Berit Noreng

Det pågår et spennende arbeid med tilrettelegging for friluftsliv i Hurum. Lag, foreninger og kommunen er involvert. Det inviteres derfor til temakveld torsdag 12. april. Alle interesserte er velkomne!

Temamøte om friluftsliv i Hurum 12. april:
Det pågår et spennende arbeid med tilrettelegging for friluftsliv i Hurum. Lag, foreninger og kommunen er involvert. Hurum kommune inviterer derfor til temakveld torsdag 12. april kl. 18.30 i Storsalen Sætre i Rådhuset for å samle friluftsgrupper/-lag og foreninger samt alle friluftsinteresserte til en presentasjon av en del av arbeidet, og mobilisere for felles innsats. Her er programmet for kvelden:

18.30 Velkommen, v/Hurum kommune, kultur og idrett
18.40 Friluftskartet, status og videre fremdrift, v/ Hurum kommune, Hilde Nygaard Ihle
18.50 Presentasjon av nye O-kart, v/ Hurum orienteringslag, Oddmund Kjerland
19.00 Kyststiprosjekter, v/Oslofjorden Friluftsråd
19.15 Turskiltprosjektet Hurummarka, v/Hurum kommune, kultur og idrett og Hurum turistforening
19.40 Pause med frukt, kringle og kaffe
20.10 Friluftsliv og turer Nye Asker, v/Bjørn Heidenstrøm
20.30 Friluftsforum, idédugnad.
Er det interesse for et felles friluftsforum for friluftsorganisasjonene i Hurum?
Hva er viktig for deres forening?
Hvilke oppgaver vil være sentrale inn i og i Nye Asker?
Hvilke foreninger vil evt. være med i et friluftsforum?
Velkommen!
For spørsmål, kontakt Hilde Nygaard Ihle eller Tanja Kobro, kulturkontoret, 32 79 71 00.

Vennlig hilsen
Kultur & idrett, Hurum kommune

I forbindelse med Turskiltprosjektet i Hurummarka arrangeres det et skilt- og merkekurs onsdag 25. april.