Bli turleder!

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Har du vært mye på tur og ønsker å ta med andre ut? Fungerer du godt i ei gruppe med ulike mennesker og kan ta beslutninger på vegne av andre? Har du lyst til å være turleder på DNTs fellesturer?
Da er DNTs turlederutdanning noe for deg!

Ambassadørkurset er det første og enkleste nivået i DNTs turlederstige. Kurset er for deg som skal være DNT-ambassadør på våre arrangement, eller som skal gå videre i DNTs turlederstige. Det er også for deg som bare ønsker å lære mer om DNT som organisasjon. 

Grunnleggende turlederkurs er et nyttig og nødvendig kurs for alle som vil lede Turistforeningens turer i lavlandet, og for de som vil gå videre på DNTs sommerturlederkurs for å kunne lede turer i fjellet. Sentrale temaer er turledelse, orientering og turkunnskap.

Den Norske Turistforening utdanner egne turledere. Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Når du er ferdig med kurset, er du godkjent turleder for turer i lavlandet som i hovedsak går på veier og stier. Da kan du også gå videre med sommerturlederkurs i DNTs turlederstige hvis du ønsker det. Etter endt kurs får du utdelt kursbevis.


Hvis dette høres ut som noe for deg, kan du lese mer om ambassadørkurset her, og det grunnleggende turlederkurset her.

Har du allerede gjennomført disse kursene og vil ta det et steg videre? Da har vi sommerturlederkurs!

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for DNT Drammen og Omegn, og andre medlemsforeninger i fjellet sommerstid. Kurset er lagt opp som to helgeturer der alle temaene blir tatt opp og gjennomført både teoretisk og i praksis.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Skrevet av Johan Fegri 22. mars 2018