Hvordan markerer vi Jubileumsåret 2018?

DNT feirer 150 år og DNT Drammen og Omegn fyller 130 år i Jubileumsårets 2018.  Først vil vi gi deg litt historie rundt stiflesen av DNT og deretter hva som skjer i løpet av året som du kan være med på. 

Norges største friluftsorganisasjon har fremmet fantastiske turopplevelser i 150 år og aldri før har så mange støttet opp om jubilanten. Den Norske Turistforening har over 300 000 medlemmer, 57 medlemsforeninger, 1 million T-varder og 22 000 kilometer merkete stier. Bak mesteparten av dette arbeidet ligger over 750 000 dugnadstimer. 

Siden Turistforeningens far, Thomas Heftye, stiftet foreningen i 1868, har DNT gått fra å være forbeholdt en liten elite, til å bli en stor folkebevegelse. «Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land», uttalte Heftye på stiftelsesmøtet. Siden da har dette vært en rettesnor for foreningen. 

På 1800-tallet var det først og fremst øvre middelklasse som hadde tid og penger nok til å oppleve naturen slik Heftye kunne. Slik er det ikke i dag. Den gang som nå søker folk ut for å oppleve naturen, men i dag gjelder det folk fra alle samfunnslag. DNT har stier, hytter og aktiviteter på fjellet, langs kysten, i skogen og i byene. Foreningen står sterkt hos barn og unge, med over 200 Barnas Turlag landet rundt og 40 000 medlemmer i DNT ung – en av Norges største ungdomsforeninger. 

Fotturister i Rondane, fem og seks år gamle. 1950
Fotturister i Rondane, fem og seks år gamle. 1950 Foto: Gunnar Raabe

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en av landets eldste turistforeninger. Den ble stifta allerede i 1888 som Drammens og Oplands Turistforening (DOT), bare 20 år etter stiftelsen av Den Norske Turistforening.

Den 24. oktober 1887 skriver grosserer Anders Brecke til Drammen Handelsforening og Håndverkforening: ”Det er jo heller ikke frit for at jeg paa samme Tid som jeg omtaler Hallingdalsrouten ogsaa har lidt Bagtanke for vor syge Mor, kan man ved opprettelse av en Turistforening for Drammen og Opland faa henledet Turisterne Oppmærksomheden paa vore skjønne Omgivelser, ikke at tale om vor Kjæledægge Bragernæsaasen, mener jeg der kunde falde mange baade Ører og Kroner af den Forretning for vår gode by.”

16. februar 1888 stiftes Drammens og Oplands Turistforening (DOT) i Drammen Børs. Initiativtakere er Drammens Handelsforening og Haandværkerforening, Komiteen for Bragerneæsaasens forskjønnelse og Selskapet til Drammens bys Forskjønnelse og gavn. Begrepet Opland ”betegner det område, der betjener eller betjenes af et givet sted” og markerer at DOT allerede fra stiftelsen var opptatt av samspillet mellom by og land.

For hele historien les mer her.

Høgevarde
Høgevarde

I løpet av 2018 er det flere faste aktiviteter du kan delta på, et aller første er Kom deg ut dagen som arrangeres Søndag 21.januar.
Arrangementet er flyttet en måned tidligere på året enn vanlig og det er rett og slett fordi 21.januar er stiftelsesdatoen til DNT og derfmed er dere med på årets største UTEBURSDAG!
Rundt om i landet vil det florere av Kom deg ut arrangement i vinterværet.
Her kan du se alle Kom deg ut-arrangementene i vårt medlemsområde og her ellers i landet.


Nykjuadagen arrangeres hvert år og søndag den 11.mars møtes vi for å markere tragedien som skjedde 10. mars 1945 da to MILORG-karer ble skutt og drept i Finnemarka.
Det blir bålkaffe fra kl. 11.00 ved Vesle Nykjua i Finnemarka. Seremonien starter kl. 12.30. President i Norges Røde Kors, generalløytnant (p) Robert Mood, holder dagens tale. Minnestunden arrangeres av DNT Drammen og Omegn i samarbeid med Norske Reserveoffiserers Forbund i Drammen.

Årsmøte DNT Drammen og Omegn
11.april inviterer vi alle medlemmer og alle interesserte til årsmøte på Papirbredden i Grønland.
Etter årsmøtet blir det tradisjonen tro foredrag med friluftstema.


TOPP 7 og TOPP 3 turen arrangeres i år lørdag 26.mai
Mer Informasjon kommer på nettsiden. Hold av datoen!

På sommeren kan du ta med deg familien på Familieleir på Mårbu i uke 26.
Dette er en populær leir hvor man sammen finner på ulike aktiviteter ved Mårbu Turisthytte på Hardangervidda.
Båttransport over Mårvann inn til hytta gjør adkomsten fin for både liten og stor. Ved hytta er det hester og ander dyr, mulighet for å fiske, gå på kort og lang tur, nyte deilig, lokal mat. Barnas Turlag og vertskapet Oda og Svein Arne ønsker dere hjertlig velkommen!

Camp Killingen står selvfølgelig og venter på å fylles med aktive barn og ungdommer på sommerstid.
I ukene 26, 32 og 33 vil vi være på Killingen. Invitasjon om hvilke dager som passer for din aldersgruppe og påmelding kommer etter vinterferien.

I uke 27 blir det BaseCamp for deg mellom 13 og 17 år. BaseCampen vil i år også arrangeres i Hemsedal og vil væer for deg som har gått i 8.klasse dette skoleåret til deg som er ferdig med 10.klasse. Påmeldingen åpnes i februar.

FRILUFTLIVETS uke arrangeres i uke 36 og starter med #nattinaturen lørdag 1.september og Kom deg ut dagen 2.september.
Denne uken blir det flere arrangementer rundt omkring i vårt område.

Fellesturer er det mange av i løpet av Jubileumsåret, både vinter, sommer og høst. Vi anbefaler at du ser i aktivitetskalenderen vår for hvilke type tur du er inteerssert i.

Turer for ungdom, turer i nærmiljøet, for bevegelsehemmede, 60+, UT på tur gruppene blir det selvfølgelig også.
Følg med på vår hjemmeside, Facebookside og Instagram.

Flere spennend eoverraskelser kommer i løpet av året, vi kan jo ikke røpe alt med en gang...

God tur!


Goliaten, DNT hytte i Finnemarka
Goliaten, DNT hytte i Finnemarka Foto: Majken Korsager

Skrevet av Thea Hajum Utvik 11. januar 2018