Uke 26: Føremelding Solheimstulen

Fra slepa vest for Soleheimstulen mot Rauhelleren. Imingfjell i bakgrunnen.
Fra slepa vest for Soleheimstulen mot Rauhelleren. Imingfjell i bakgrunnen. Foto: Åshild Woie

Jevnt over tørre, fine forhold og barmark over alt. 
Vått i myrområder, og til dels ganske mye vann i bekkefar og elveleier. 
Solheimstulen ligger helt øst på Hardanbervidda, øverst i Uvdal. 

Skrevet av Åshild Woie 30. juni 2019