Ansatte

Administrasjonen i DNT Drammen og Omegn består av 10 ansatte samt 2 butikkmedarbeidere. FNF-koordinatoren for Buskerud er også med i staben. 

Simon Torgersen

Daglig leder
simon@dntdrammen.no
32 25 51 40 / 906 23 440

Thea Hajum Utvik

Leder Aktivitetsavdelingen
thea@dntdrammen.no
32 25 51 40 / 904 10 415Jeanette Zetterstrøm
Jeanette Zetterstrøm

Jeanette Zetterstrøm

Leder Tursenteret
jeanette@dntdrammen.no
32 25 51 40 / 95 77 87 20Tonje Klausen

Økonomisjef
tonje@dntdrammen.no
32 25 51 40

Johan Fegri

Markeds- og driftssjef
johan@dntdrammen.no
32 25 51 40 / 913 50 764

Oda Sandal

Kommunikasjonsmedarbeider
oda@dntdrammen.no
32 25 51 40

Herman Borring Valset

Butikkmedarbeider
butikk@dntdrammen.no
32 25 51 40

Havva Ince

Fagsjef inkludering
havva@dntdrammen.no
32 25 51 40 / 463 80 535

Åshild Woie

Kommunikasjon og Fagsjef aktivitet barn
ashild@dntdrammen.no
32 25 51 40

Thomas Sveri
Thomas Sveri


Thomas Sveri

FNF-koordinator Buskerud
(Forum for Natur og Friluftsliv)
buskerud@fnf-nett.no
977 22 812
     

Anne Gallefos Wollertsen

Kontorsjef
anne@dntdrammen.no
32 25 51 40

Sigbjørn Bøtun


Fagsjef DNTUng og arrangementer

sigbjorn@dntdrammen.no
905 77 749

Hanna Karense Galleberg

Butikkmedarbeider
butikk@dntdrammen.no
32 25 51 40