Ansatte

Administrasjonen i DNT Drammen og Omegn består av 10 ansatte, samt 2 butikkmedarbeidere.
FNF-koordinatoren for Buskerud er også en del av staben. 

Administrasjonen

Simon Torgersen

Daglig leder
simon.torgersen@dnt.no
32 25 51 40/90 62 34 40

Else Berit Skaalid

Økonomisjef
elseberit.skaalid@dnt.no
32 25 51 40

Ingrid Bergande

Fagsjef aktivitet barn og unge
ingrid.bergande@dnt.no
32 25 51 40/97 03 80 99

Thea Hajum Utvik

Leder Aktivitetsavdelingen
thea.utvik@dnt.no
32 25 51 40/90 41 04 15

Johan Fegri

Drift- og eiendomssjef
johan.fegri@dnt.no
32 25 51 40/91 35 07 64

Midia Hesso

Fagsjef Integrering 
midia.hesso@dnt.no
32 25 51 40/ 966 97 616

Anne Gallefos Wollertsen

Kontorsjef
anne.wollertsen@dnt.no
32 25 51 40

Jeanette Zetterstrøm

Prosjektleder/Driftsmedarbeider
jeanette.zetterstrom@dnt.no
32 25 51 40/95 77 87 20

Åshild Woie

Kommunikasjonsansvarlig
​​​​​​​ashild.woie@dnt.no
32 25 51 40/94 16 03 54

Turbutikken

Sveinung Tofte

Leder Turbutikken
sveinung.tofte@dnt.no
32 25 51 40

Siv Renate Skaufel

Butikkmedarbeider
butikk.drammen@dnt.no
32 25 51 40

Ramtin Samavat

Butikkmedarbeider
butikk.drammen@dnt.no
32 25 41 50FNF Buskerud 

Lånt av FNF
Lånt av FNF

Kaja Høgås

Fylkeskoordinator Buskerud
kaja.hogas@fnf-nett.no
997 31 240

Lånt av FNF
Lånt av FNF

Thomas André T. Sveri

Fylkeskoordinator Buskerud
(Redusert stilling)
buskerud@fnf-nett.no
97722812