Ut på tur Sande og Svelvik

Fellestur

Dato
26. mai kl. 10:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Seniorer
Turtyper
Fellestur, Fottur, Dagstur, Aktivi100
Arrangør
DNT Drammen og Omegn
Dette arrangementet er over!

Seteråstårnet. Alternativt oppmøte: Skalland, kl. 10.30

Om "Ut på tur Sande og Svelvik":
Fotturer på dagtid på tirsdager i partallsuker. Fast oppmøte kl. 10.00 på Torget i Sande med mulighet for samkjøring til startsstedet. Alternativt oppmøtested er oppgitt i programmet.
Ta med mat og drikke, og gjerne sitteunderlag. Om vinteren kan det være lurt med ekstra tøy, og brodder/pigga støvler og staver.
Turene varer 3 -4 timer, inkludert pause.
Pris: Gratis for DNT-medlemmer / kr. 30,- for ikke-medlemmer.
Ingen påmelding.
Følg gjerne med på Facebookgruppen "Utpå tur Sande", der blir turene lagt ut, samt evt. endringer.

Alle er velkommen!

Informasjon om aktiviteter i DNT mtp Covid-19:
 

Velkommen til tur:

Vi er veldig glade for at vi kan starte opp med aktiviteter i DNT igjen. For at turene skal kunne være trygge for deltakerne og turlederne er det viktig at alle følger smittevernreglene våre.

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa.

• Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.

• Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal ha fokus på å unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser.

Antall deltakere og avstand:

• Alle som ikke tilhører samme smitteenhet/husstand, kan ikke oppholde seg nærmere hverandre enn 1-2 meter.

• Unngå håndhilsning, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere.

• Hver gruppe skal ikke bestå av flere enn fem personer inkludert turleder.

• I noen tilfeller kan flere «femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbudet. Da er det en forutsetning at det skal holdes god avstand mellom gruppene, og samlet skal gruppene aldri overstige 15-20 deltakere. «Femmergruppene» skal ha faste deltagere.

• Ved toppturer og turer over flere dager fra hytte til hytte, er begrensningen to femmergrupper (der turleder er inkludert i gruppen) i samme turfølge. Altså til sammen åtte deltakere og to turledere.

 

Mat og utstyr

• Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.

• Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke. Det skal ikke tilberedes felles måltider.

• I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person / husstand benytte egen bil og det skal ikke oppfordres til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativ til kollektiv transport.

• For turer, aktiviteter og kurs som inkluderer overnatting på DNTs hytter, skal alltid DNTs smittevernplan for hytter følges.

For spørsmål kontakt
Thea Hajum Utvik
Leder Aktivitetsavdelingen
DNT Drammen og Omegn
thea@dntdrammen.no
Tlf: 904 10 415