Friluftsliv for utviklingshemmede

Dette er et friluftslivstilbud til personer med utviklingshemning, med eller uten fysisk begrensning.

Tilbudet er for utviklingshemmede og deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer ønsker Turistforeningen å skape en felles arena for å ha det gøy sammen ute i naturen.

For tiden består tilbudet av aktivitetskvelder annen hver onsdag på Eiksetra turisthytte i Lier og Sæteren gård i Bærum. Tilbudet er tilgjengelig i alle årets sesonger